Берташ Наталія Іванівна

Головний спеціаліст відділу освіти.
 • відповідає за реалізацію державної політики у галузі середньої, дошкільної та позашкільної  освіти;
 • контролює виконання основних показників розвитку освіти;
 • контролює роботу закладів і установ освіти району;
 • планує і забезпечує роботу колегії відділу освіти, нарад керівників навчальних закладів;
 • розробляє плани роботи відділу (річний, місячний), заходи щодо поліпшення роботи ЗНЗ;
 • розробляє перспективний план роботи відділу, Концепцію розвитку освіти району;
 • організовує організаційно-інструктивну роботу апарату відділу освіти;
 • розробляє проекти наказів відділу освіти в межах своєї компетенції;
 • контролює виконання нормативних документів з питань освіти, розпоряджень та рішень (районної ради, районної державної адміністрації, наказів обласного управління освіти і  
 •        науки, районного відділу освіти ) в ЗНЗ району; 
 • постійно   вдосконалює  організацію   своєї  роботи,   підвищує   професійну  кваліфікацію, сумлінно виконує службові обов'язки, проявляє ініціативу і творчість в роботі;
 • бере участь в проведенні атестації навчальних закладів щодо реалізації їх освітньої діяльності;
 • координує та контролює роботу загальноосвітніх навчальних закладів з питань початку навчального року;
 • координує та контролює роботу загальноосвітніх навчальних закладів з питань завершення навчального року;
 • проведення державної підсумкової атестації відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженою Міністерством освіти і науки України;
 • забезпечує навчальні заклади екзаменаційною  документацією;
 • готує подання на затвердження   в   управлінні   освіти   і   науки     облдержадміністрації  рішень   педрад  про представлення до нагородження медалями;
 • здійснює замовлення, видачу та облік документів про освіту;
 • організовує проведення співбесід з керівниками закладів освіти з питань управлінської діяльності;
 • узагальнює матеріали з питань, якими керує;
 • організовує навчання апарату відділу освіти та його структурних підрозділів;
 • щомісячно визначає критерії щодо визначення рейтингу ЗНЗ району;
 • здійснює контроль за станом навчання хімії, біології,  географії, економіки , початкових класів та  роботою  вихователів групи  продовженого дня, вихователів дошкільних закладів;
 • відповідає за організацію   поглибленого   вивчення   предметів,    реалізацію   варіантного   компоненту  навчальних планів;
 • контролює організацію дитячого харчування, щомісячно звітується перед вищестоячими установами;
 • відповідає за висвітлення діяльності відділу освіти в засобах масової інформації в межах  своїх посадових обов’язків;
 • організовує та проводить державну атестацію закладів освіти району;
 • контролює додержання державного стандарту освіти в 1-4 класах;
 • здійснює контроль за станом впровадження в практику передового педагогічного досвіду;
 • сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному    процесі;
 • вносить начальнику відділу освіти пропозиції з питань організації роботи, удосконалення   діяльності в закладах освіти, підвищення ефективності роботи адміністрації закладів   освіти;
 • тримає тісний зв'язок з дошкільними навчальними закладами з проблем наступності;
 • відповідає за організацію профільного навчання, професійної підготовки;
 • здійснює контроль за діяльністю освітніх округів;
 •          здійснює контроль за веденням діловодства відділу, зберігання документації;
 •          здійснює контроль за станом внутрішнього керівництва, забезпечення демократичних засад в управлінні:
 •          Масевицької          ЗОШ І-ІІІ ступенів;
 •          Кисорицької           ЗОШ І-ІІІ ступенів;
 •          Карпилівської        ЗОШ І-ІІІ ступенів;
 •          Боровської             ЗОШ І-ІІІ ступенів;             
 •         Томашгородської  ЗОШ І-ІІІ ступенів №2;
 •         Осницької              ЗОШ І-ІІ ступенів;
 •         Томашгородської  ЗОШ І-ІІ ступенів №3;
 •         Томашгородського НВК «Школа І-ІІІ ступенів –ліцей»;
 •         Єльнівської            ЗОШ І-ІІ ступенів;
 •         Дертівської             ЗОШ І-ІІ ступенів;
 •         Будівської               ЗОШ І-ІІ ступенів;
 •         Нетребської            ЗОШ І-ІІ ступенів;
 •         Олександрівської   ЗОШ І ступеня;
 •         Мушнянської          ЗОШ І ступеня;
 •         Грабунської             ЗОШ І ступеня;
 •  
 • виконує окремі доручення начальника відділу освіти;
 • здійснює контроль за реалізацією  програм «Розвитку дошкільної освіти району», "Розвиток освіти Рокитнівщини",   "Про   заходи   щодо   забезпечення   профільного   навчання   старшої   школи";
 • здійснює  контроль  за  організацією  дітей-5-річного   віку,   які   неохоплені  дошкільною освітою;
 • забезпечує контроль у підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладах за   дотримання вимог Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних  закладах.